Szkolenia dla trenerów bramkarzy

SALI Goalkeeper Coach Training Clinic

Stacjonarne szkolenia SALI Goalkeeper Coaching dla trenerów bramkarzy to zajęcia szkoleniowe dla trenerów bramkarzy mające na celu zapoznanie trenerów z podstawami metodologii treningu bramkarskiego.
Szkolenia skierowane są dla wszystkich trenerów pracujących z bramkarzami. 
Ideą naszych szkoleń jest pogłębienie wiedzy z zakresu treningu bramkarskiego na każdym szczeblu rozwoju zawodnika.Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych.Trenerzy otrzymują wiedzę na temat między innymi budowy jednostek treningowych, oraz specyfiki treningu bramkarskiego w zależności od grupy wiekowej i stopnia wytrenowania zawodników.

SALI Goalkeeper Coach Training Clinic to autorski program szkolenia trenerów bramkarzy.
Podzielony jest on na dwa etapy, uwzględniający określony zakres materiału oraz kończący się egzaminami pozwalającymi zdobyć określone uprawnienia trenerskie:
 
SALI Goalkeeper Coach Assistant - 16 godzin szkolenia

SALI Goalkeeper Coach - 30 godzin szkolenia na obozach organizowanych przez Szkółkę Bramkarską SALI

Specyfiką szkoleń bramkarskich SALI Goalkeeper Coaching jest to ,iż w dużej mierze stawiamy na umiejętności praktyczne szkolonych przez nas trenerów.
We wszystkich zajęciach podczas kursu trenerzy biorą czynny udział,aktywnie wykonując zaplanowane ćwiczenia i moduły treningowe.Lata doświadczeń w pracy z bramkarzami  pozwoliły nam na opracowanie programu szkolenia nie tylko dla bramkarzy ale również dla trenerów bramkarzy. Prowadzone przez nas kursy szkoleniowe podnoszące poziom wiedzy na temat treningu bramkarskiego pozwalają trenerom pracującym z bramkarzami na usystematyzowanie oraz poszerzenie swoich wiadomości w tej dziedzinie. Ukończenie kursu daje możliwość prowadzenia po spełnieniu określonych warunków własnej szkółki bramkarskiej pod marką SALI.Stacjonarne - certyfikowane szkolenie SALI Goalkeeper Coaching dla trenerów bramkarzy

Stopień trenerski SALI Goalkeeper Coach Assistant SALI Goalkeeper Coach Training Clinic, to zajęcia szkoleniowe dla trenerów bramkarzy mające na celu zapoznanie trenerów z podstawami metodologii treningu bramkarskiego SALI Goalkeeper Coaching. M.in. budową jednostek treningowych oraz specyfiką treningu bramkarskiego w zależności od grupy wiekowej zawodników.
Po ukończeniu SALI Goalkeeper Coach Training Clinic oraz zdaniu egzaminu praktycznego i teoretycznego, każdy trener otrzymuje certyfikat z tytułem SALI Goalkeeper Coach Assistant oraz zostanie dopuszczony do drugiego etapu kursu.
Po jego ukończeniu trenerzy otrzymają tytuł SALI Goalkeeper Football Coach


SALI Goalkeeper Coach Training Clinic
Autorski program szkolenia trenerów bramkarzy.

Podzielony jest on na dwa etapy, uwzględniające określony zakres materiału oraz kończące się egzaminami pozwalajaącymi zdobyć określone uprawnienia trenerskie:

  • SALI Goalkeeper Cochach Asistant - 16 godzin szkolenia,
  • SALI Goalkeeper Coach - 30 godzin szkolenia, zajęć praktycznych w szkółkach Goalkeeper School SALI.
    Warunkiem przystaąpienia jest ukończenie, z wynikiem pozytywnym, kursu SALI Coach Assistant.

Specyfikacja szkolenia SALI Coach Training Clinic

Specyfiką szkoleń bramkarskich SALI Goalkeeper Coaching jest to, iż w duzżej mierze, stawiamy na umiejętności praktyczne szkolnych przez nas trenerów.
We wszystkich zajęciach podczas kursu, trenerzy biorą czynny udział, aktywnie wykonując zaplanowane ćwiczenia i moduły treningowe.


ZAPRASZAMY CIĘ SERDECZNIE - DOŁĄCZ DO SALI!


Kontakt:
Jarosław Salachna - właściciel i założyciel Szkółki Bramkarskiej SALI

tel.: +48 501 659 664

email: sali@sali.com.pl